Over Johan

Na mijn opleiding aan de HTS-Wertktuigbouwkunde in Enschede, kreeg de titel Ing en ging ik naar de THTwente(Later UTwente genoemd)  ook in Enschede en  studeerde daar ook Werktuigbouwkunde met als specialisatie  Tribolologie (Wrijving, smering en slijtage) om een bijdrage aan het milieu te leveren.  Samen met een paar andere studenten starten  we een interfacultair studievereniging “Paradoks” op gebied van  Biomedische Techniek (BMT). Het bijzondere van die kleine THT was dat we als bestuur van Paradoks regelmatig met het CvB spraken over de te volgen strategie. Het CvB liet een Delphi studie doen naar de mogelijkheden van BMT door bureau van  de Meer.  Het toepassen van tribologische kennis in het menselijk lichaam leek me wel wat. Er werd tegelijk een experimentele studierichting Biomedische Techniek opgericht en in dat kader werkten we samen met medische faculteiten van Groningen en Münster maar ook binnen THT met andere faculteiten. We observeerden talrijke operaties in Münster van dichtbij en leerden dat de technologie die daar toegepast werd voor verbetering vatbaar was. Ik deed diverse ontwerp projecten op dit BMT gebied en studeerde ook af in Münster In Duitsland bij de Orthopedische Hüffer Stiftung op het ontwerp van een Bekken prothese. Mijn eerste wetenschappelijk publicatie  over die bekkenprothese schreef ik samen met mijn Duitse begeleiders, Prof Polster en Prof Brinckmann.

Daarna kreeg ik een baan als wetenschappelijk medewerker Antropometrie en Biomechanica bij TH Delft (later TUDelft), afdeling Industriële Vormgeving (Later Industrieel Ontwerpen).

Ik schreef een proefschrift over antropometrie genaamd “Op Maat Gemaakt” op basis van een aantal proefstudies die ik gedaan had. Die proefstudies betroffen het opmeten van circa 40 lichaamsmaten van 822 ouderen, 340 kinderen en 354 studenten. Ondertussen had ik ook 750kf subsidie aangevraagd voor een groot project naar het meten van kinderen bij het Preventiefonds (Later ZONMW) in Den Haag . Die subsidie werd toegekend en we konden daarmee het project KIMA (Kindermaten) starten. Daarbinnen werden maar liefst bij 2400 kinderen ongeveer 40 lichaamsmaten gemeten. Bea Steenbekkers promoveerde daarop.

Daarna diende mijn baas een subsidie aanvraag in voor onze sektie Fysieke Ergonomie voor  het opmeten van gezonde ouderen bij het Ministerie van Economische zaken. Dat werd het GERON project genoemd. In dat project werden bij 600 ouderen ongeveer 79 lichaamsmaten en andere fysieke, sensorische en cognitieve variabelen gemeten en vergeleken met dezelfde metingen bij 150 jongeren tussen 20-30 jaar.


DINED

Daarna kwam er gelegenheid om de verzamelde meetgegevens via de website www.DINED.nl voor ontwerpers en onderzoekers beschikbaar te stellen. Dined wordt bezocht door ruim 4000 mensen per maand.


Sport

Ondertussen kwam 3D scannen in ontwikkelen en deden we mee aan het project het Snelste Zwempak, waarin top zwemmers zoals Ranomi Kromowidjojo regelmatig werden gescand en er een nieuw olympisch badpak voor hun werd ontwikkeld. http://sportsengineering.tudelft.nl/portfolio_page/fastest-swimsuit/

Daarna volgden diverse andere 3d scan projecten, zoals het scannen van 300 hoofdjes van kinderen om een beter beademingsmasker te ontwikkelen . Dit is het promotie project Lye Goto https://www.tudelft.nl/io/onderzoek/research-labs/physical-and-ergonomics-lab/designed-to-fit/ .


Schoolmeubilair

Sinds 1980 deed ik ergonomisch onderzoek bij diverse schoolmeubel projecten via www.nen.nl en later met Renate de Bruin . Het doel was steeds na te gaan in hoeverre het schoolmeubel kon bijdragen aan goede lichaamshoudingen of kon voorkomen dat slechte houdingen werden gehandhaafd. Hieruit kwam Peter de Onderbeen meter waarmee ouders en leerkrachten op simpele wijze kunnen bepalen wat de juiste stoelhoogte is voor hun kinderen. In 7 kleuren wordt op een kartonnen wijzer aangegeven welke kleur bij welke onderbeenlengte hoort. Later heeft Renate de Bruin een verbeterde versie hiervan gemaakt. Zie www.schoolergonomie.nl en www.ontwerpergonomie.nl


Toiletten

Dit is ook een favoriet onderwerp van mij. Ook met afstudeerders van Industrieel Ontwerpen talrijke toilet projecten gedaan. Samen met Renate de Bruin gewerkt aan het Friendly Rest Room project

http://www.is.tuwien.ac.at/fortec/reha.e/projects/frr/frr.html

Hierover schreven wij een boek dat gratis downloadable is via de volgende link

http://ebooks.iospress.nl/volume/a-friendly-rest-room-developing-toilets-of-the-future-for-disabled-and-elderly-people

Een ander groot toilet project is het trein toilet project van Marian Loth

https://www.tudelft.nl/io/onderzoek/research-labs/applied-labs/train-toilet/

Als wetenschapper dien je op te schrijven wat je gevonden en onderzocht hebt in wetenschappelijke en vakpublicaties. Mijn publicaties staan veelal op https://scholar.google.nl/citations?hl=nl&user=TGv…

Of op https://www.linkedin.com/in/johanmolenbroek/


Onderwijs

Aan de universiteit doe je onderzoek en onderwijs en lever je een bijdrage aan bestuur en beheer.

Hierboven staat een samenvatting van mijn onderzoek.

Onderwijs heb ik gegeven in de volgende vakken:

  • Ergonomie
  • Antropometrie
  • Productveiligheid
  • Inclusive Design

En ik begeleidde meer dan 300 afstudeerders bij hun afstudeerproject waardoor ik in aanraking kwam met steeds weer andere bedrijven en instituten die als opdrachtgever functioneerden.

Een samenvatting van deze projecten van na 1990 is te vinden op http://repository.tudelft.nl als u daar ‘molenbroek’ intikt.

Een belangrijk deel van de opdrachten ging over medische aspecten wat we Medisign gingen noemen. Een overzicht daarvan staat op http://www.medisigntudelft.nl


Organisaties

In talrijke organisaties heb ik meegedaan aan het bestuur en beheer. De meeste daarvan staan op www.linkedin.com/in/johanmolenbroek


Zoekt u een expert op het gebied van ergonomie en antropometrie?